Regulament concurs foto

| Posted by | Categories: Concursuri

Condiții generale

 • Concursul de fotografie este organizat sub umbrela Festivalului Fericirii și desfășurat de Asociația Happiness Hub și Events Insight SRL.
 • Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al concursului.
 • Tema concursului este fericirea.

Calendar concurs 

 • Înscrierea fotografiilor în concurs: 13-22 iunie 2016
 • Jurizarea: 22-24 iunie 2016
 • Spectacol cu proiecție foto: 24/25/26 Iunie 2016
 • Premierea participanților va avea loc în cadrul spectacolului organizat cu prilejul Festivalului Fericirii: 24/25/26 Iunie 2016

Înscrierea fotografiilor

 • Fiecare concurent poate înscrie cel mult 3 fotografii în cadrul concursului la adresa de email:happy@born2behappy.ro, cu subiectul “Concurs foto”.
 • Se acceptă următoarele procedee de editare a fotografiilor înscrise în concurs: luminozitate, saturație, contrast, crop și niveluri de culoare. NU se pot adăuga sau elimina elemente din compoziție. NU sunt acceptate colajele foto. Orice alt procedeu de procesare, cu excepția celor enumerate mai sus, NU este acceptat.
 • Fotografiile care conțin semnătura, data sau alte înscrisuri grafice NU sunt acceptate în concurs.
 • Fotografiile înscrise în concurs trebuie să aibă o rezoluție de 300 dpi și să fie în format .tiff sau .jpg.
 • Prin înscrierea fotografiilor în concurs, participanții declară în mod implicit că dețin dreptul de autor asupra acestora și își asumă toate consecințele legale ce decurg dintr-o eventuală încălcare a drepturilor de autor. Concurentul este unicul responsabil pentru orice consecințe – directe sau indirecte – ce pot apărea ca urmare a participării la acest concurs. În cazul în care concurentul nu este deținătorul dreptului de autor asupra fotografiilor, acesta va fi descalificat din concurs.
 • Înscrierea în concurs este gratuită și se realizează completând formularul online de la adresa FestivalulFericirii.ro, împreună cu trimiterea unei fișe semnate și scanate la adresa: happy@born2behappy.ro, cu subiectul: „Concurs foto Festivalul Fericirii.
 • NU sunt acceptate în concurs fotografii primite de la aplicanți anonimi.
 • Fotografiile înscrise trebuie să fie originale. Organizatorul concursului nu își asumă răspunderea pentru nicio fotografie însușită ilegal de vreun concurent.
 • Nu sunt acceptate în concurs fotografii ce conțin sau instigă la orice formă de violență ori au un caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. De asemenea, NU sunt acceptate fotografii ce conțin publicitate, sigle sau brand-uri vizibile ori materiale promoționale.
 • Datele personale ale concurenților vor fi utilizate doar pentru desfășurarea blogistică a concursului.
 • Drepturile asupra imaginilor înscrise în concurs aparțin autorilor acestora. Înscrierea în concurs implică de la sine acordul autorului asupra dreptului de utilizare (neexclusivă!) a fotografiilor participante, în scopul promovării Festivalului Fericirii sau a altor evenimente ce au ca temă fericirea. Acolo unde specificul materialelor de promovare îl permite, se va menționa și autorul fotografiei.
 • Vârsta minimă de participare la concurs este 14 ani. În acest caz, participarea la concurs este condiționată de acordul părintelui sau tutorelui legal, conform legislației. Răspunderea pentru înscrierea în concurs a fotografiilor transmise și pentru orice consicințe ce derivă din eventuala nerespectare a legislației drepturilor de autor va reveni părintelui sau tutorelui legal.
 • La concurs poate participa orice utilizator al unui aparat foto – indiferent de brand sau model – cu domiciliul stabil în România.
 • Jurizarea va fi făcută de un fotograf profesionist, prin notarea individuală a lucrărilor, iar lucrările vor fi selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
 • ESTE STRICT INTERZIS ca fotografiile înscrise în concurs să conțină situații violente sau vulgare, aluzii sexuale, nuditate, rasism sau ridiculizarea persoanelor cu orice formă de handicap. Încălcarea acestor restricții conduce la descalificarea imediată din concurs.
 • Aplicanții trebuie să fie disponibili în intervalul 24-26 iunie 2016, pe durata Festivalului Fericirii.
 • Câștigătorul concursului va primi drept premiu un week-end la munte/mare. Ocupanții locurilor 1-3 vor primi diplome.

Comments on Regulament concurs foto

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *